Geotoper

Se hvor Geotoper opfylder Forenklede Fælles Mål her.

Geotoper er et system til grundskolens undervisning i geografi i 7. til 9. klasse, som består af elevbøger, lærerhåndbøger, elevhæfter samt hjemmeside. Geotoper tager udgangspunkt i fagets slutmål og det geofaglige kernestof. Systemet vandt i 2006 prisen for bedste undervisningsmateriale.

Geografisystemet har titlen Geotoper, fordi det tager sit udgangspunkt i de geotoper - det vil sige de geografiske livsrum - som vi alle er en del af. Hermed understreges, at det fundamentale i faget geografi er, at det skal udvikle en rumlig bevidsthed hos eleverne.

 

En rumlig bevidsthed eller en geografisk bevidsthed er en erkendelse af,

  • at mennesker lever i et geografisk rum, som kan have alle størrelser fra en lille lokal by eller egn, over landsdele, lande, sammenslutninger af lande, verdensdele til hele Jorden,
  • at de geografiske livsrum er geotoper med rumlige mønstre, rumlige processer og rumlige samspil, som vi mennesker indgår i, som vi påvirkes af, og som vi selv påvirker.

Det centrale i geotoperne er samspillet mellem naturen og mennesket i en produktions- og levevilkårssammenhæng.

Hvis eleverne skal kunne handle hensigtsmæssigt i de større eller mindre geotoper, de er en del af, må de derfor kende til og i et vist omfang også forstå både de naturgivne og menneskeskabte mønstre, processer og samspil i de geografiske rum. Men det er også vigtigt, at eleverne lærer at se dem selv som aktive deltagere i de geografiske processer og samspil.

Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Jørgen Steen, Anders Brandt, Lennie Boesen, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Ivan Jacobsen, Henning Lehmann og Erik Sjerslev Rasmussen.

Folkeskolen

Af Poul Erik Gudiksen, Folkeskolen

Systemet virker meget gennemtænkt og overbevisende. Forlaget har taget udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfte for geografi og har derefter bygget bogsystemet op omkring trinmålene.

Til hvert emne ligger der uddybning, opgaver og udfordringer på GeotopNet, hvilket giver helt nye muligheder for at differentiere undervisningen; endelig er it blevet en integreret del af undervisningssystemerne.