Geologisk Set

Geologisk Set er en serie bøger, der behandler forskellige regioner i Danmark og beskriver naturens og landskabets udvikling igennem de sidste 65 millioner år. Bøgerne gennemgår desuden en lang række lokaliteter, der har national, regional og, i enkelte tilfælde, international betydning.

Under hvert kapitel findes en beskrivelse af lokalitetens værdi for forskning, undervisning, turisme og samfundstekniske undersøgelser. Dette suppleres med forslag til, hvordan lokaliteten kan beskyttes. Behandlingen af hver lokalitet afrundes med henvisning til litteratur, turistbrochurer og ejerskab.

Serien Geologisk Set udgives af GO Forlag i samarbejde med bl.a. GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og Naturstyrelsen.

Steen Andersen, Merete Binderup, Peter Gravesen, Peter Roll Jakobsen, Christian Kronborg, Johannes Krüger, Gunnar Larsen, Michael Houmark-Nielsen, Erik Skovbjerg Rasmussen og Steen Sjørring.