GO Atlas PortalerGO Atlas
 portalerne (tidligere GO Kort) findes i tre udgaver, som er pædagogisk bearbejde til målgruppen:

GO Atlas til 1.-6.
GO Atlas til 7.-10.
GO Atlas til gymnasiet

Portalerne indeholder over 500 interaktive kort samt aktiviteter og kortlære-ressourcer og er en uundværlig ressource i alle de undervisningssituationer, hvor der indgår kort. GO Atlas Portalerne erstatter skolens traditionelle vægkort og er elevens eget interaktive atlas.

Interaktive kort til alle fag
Sommer 2016 er kortportalerne udkommet i en ny generation af vores platform. Det betyder bl.a., at vi har tilført mange nye interaktive ressourcer, bl.a. kort i lag og mulighed for at eleverne selv kan producere og tilpasse egne kort. 

GO ATLAS-PORTALERNE INDEHOLDER:

Kortsamlinger:
• Stor samling af nye og opdaterede kort og satellitbilleder fra bl.a. de trykte GO Atlas
• Elever og lærere kan producere egne kort

Til kortene findes nye interaktive funktioner:

• GIS-værktøj, der gør det muligt at arbejde med kort i lag
• Tegne-, skrive- og måleværktøjer på alle kort
• Mulighed for at koble tekst og billeder til punkter og arealer
• Søgefunktion via fritekst og avanceret søgefunktion med stedord og faglige begreber
• Georefererede kort, der gør det muligt at finde eller indsætte punkter via koordinater, fx fra GPS.

Faglige temaer
• Belyses med tematiske kort, animationer, video, statistikker, m.m.
• Mulighed for at sammensætte egne temaer.

Opgaver og aktiviteter
• Bredt udvalg af forskellige opgavetyper i relation til kortene og de faglige temaer
• Pædagogisk tilrettelagte kortlæreforløb.

Lærervejledning
• Forklaringer til korttyper, deres opbygning og funktion
• Forslag til anvendelse af kort i undervisningsforløb.

Kommunikationsværktøjer
• Mulighed for at se og rette elevernes besvarelser
• Mulighed for at gemme og eksportere elevernes egne kort og temaer
• Bogmærker, note- og beskedfunktion mv.

Kartografi: Philip´s, GO Forlag/Jens Sørensen, GEUS.

Fagredaktion: Poul Kristensen, Per Nordby Jensen, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen og Jan Skovrind.