Xplore Fysik/kemi - Bøger

Xplore Fysik/kemi er et komplet system til fysik/kemi i grundskolen i 7.-9. klasse.

Xplore Fysik/kemi  opfylder Forenklede Fælles Mål - se oversigt her.
Xplore Fysik/kemi søger at øge motivationen hos eleverne, og der fokuseres derfor på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere fysik/kemi kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. 

Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Biologi og Xplore Geografi, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

·          En motiverende indledning med målbeskrivelse
·          En central fordybelsesdel med det faglige stof
·          En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog 
Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med. 

Den digitale systemportal Xplore Fysik/kemi
Systemportalen indeholder og bygger videre på grundstoffet fra de trykte bøger. Med portalen får du bl.a. oplæsning af tekst (indtalt af skuespiller), animationer, adaptive test, årsplaner og kommunikationsværktøjer samt endnu flere opgaver, eksperimenter og aktiviteter tilpasset hvert klassetrin. 

Xplore e-bøger:
Til 7. og 8. klasse findes e-bøger plus med digitale ressourcer. Til 9. klasse findes en e-bog basis. 

Xplore: Naturfags- og matematiksystemer med sammenhæng og progression i 1.-10. klasse

Xplore-systemerne består af trykte og digitale læremidler til natur/teknologi, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og de fællesfaglige fokusområder.
Xplore Geografi, Biologi, Geografi og Matematik til 7.-9.indeholder for hvert klassetrin tre fællesemner. Alle forløb i Xplore Natur/teknologi og Xplore Matematik til 1.-6. klasse er fælles og giver mulighed for samarbejde mellem fagene. Alle læremidlerne kan naturligvis også anvendes selvstændigt.
I læremidlet Xplore På tværs findes undervisningsforløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder og den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Søren Storm, Eva Totzki, Anette Gjervig, Asbjørn Pedersen og Nanna Filt Christensen.