Xplore Fysik/kemi - Bøger

Xplore Fysik/kemi er et nyt system til fysik/kemi i grundskolen i 7.-9. klasse.

Xplore Fysik/kemi  opfylder Forenklede Fælles Mål - se oversigt her.

Xplore Fysik/kemi søger at øge motivationen hos eleverne, og der fokuseres derfor på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere fysik/kemi kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. 

Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Biologi og Xplore Geografi, som giver mulighed for tværfaligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

·          En motiverende indledning med målbeskrivelse
·          En central fordybelsesdel med det faglige stof
·          En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Samspil mellem elevbog, elevhæfte, lærerhåndbog og e-bog

Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte, en lærerhåndbog og en e-bog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med. Til 7. og 8. klasse findes e-bøger plus med udvidede digitale ressourcer. Til 9. klasse findes en e-bog basis. 

Læs mere om det digitale system iXplore Fysik/kemi her

Xplore: Parallelle naturfagssystemer med mulighed for samarbejde

Xplore Fysik/kemi er et af de nye Xplore naturfagssystemer til geografi, biologi og fysik/kemi. Xplore Fysik/kemi indeholder en række fælles emner med biologi og fysik/kemi, hvilket giver mulighed for samarbejde mellem de tre fag. Xplore Fysik/kemi kan naturligvis også anvendes selvstændigt.

Søren Storm, Eva Totzki, Anette Gjervig, Asbjørn Pedersen og Nanna Filt Christensen.