Fra 1. juni og frem til 14. august har du mulighed for at prøve Xplore og GO Atlas portalerne gratis. Du skal blot logge på med dit Unilogin på Xplore.dk (kræver dataadgang).

Inspirer dine elever med virkelighedsnær fysik/kemi

Understøt din undervisning med praktiske forsøg

Virkelighedsnære cases

Alle forløb i Xplore Fysik/kemi starter med en case, du kan bruge som introduktion til emnet for dine elever. Casen er altid en virkelighedsnær problemstilling, som dine elever kan relatere sig til. Efterfølgende kan du vække dine elevers nysgerrighed med en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case og som skaber motivation for indholdet. I slutningen af forløbet møder dine elever en udsynsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået. Hvert forløb slutter med et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til “den virkelige verden” og til de andre naturfag. 

Opbyg faglig indsigt hos dine elever med forsøg og eksperimenter

Der er rig mulighed for at skabe inspirerende undervisning, hvor eleverne selv får fingrene i stoffet gennem praktiske forsøg og eksperimenter. Til hvert klassetrin er der en elevbog med fagets kernestof og et elevhæfte med masser af opgaver. I den tilhørende lærerhåndbog finder du desuden vejledning til hvert opslag i elevbogen og til opgaverne i elevhæftet og kopiark med ekstraopgaver.

Naturlig progression og genkendelse

Xplore Fysik/kemi er opbygget med en tydelig struktur, der understøtter en faglig progression i læringsudbyttet ved, at dine eleverne udfordres mere og mere i forhold til de taksonomiske niveauer år for år. Det vil sige eleverne møder nogle af de samme emner, hvor det faglige stof udbygges og bliver mere kompleks for hvert klassetrin. På den måde oplever eleverne genkendelse, samtidig med at de bygger videre på den viden, som de har fået på et tidligere tidspunkt. 

Samspil mellem elevbøger, elevhæfter og lærerhåndbøger

Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.

Helt nye lærerhåndbøger i 2023

Grundige vejledninger og mange udfordringsopgaver 

I de nye 2. udgaver af Fysik/kemi lærerhåndbøgerne gennemgås alle elevbøgernes opslag og du får baggrundsviden samt forslag til, hvordan du kan arbejde med de specifikke opslag i elevbogen og de tilhørende aktiviteter. De nye lærerhåndbøger indeholder desuden vejledning til de nye cases og udsynsafsnit med tilhørende udfordringsopgaver, som trækker tråde til aktuelle naturfaglige problemstillinger.

Du finder også masser af valgopgaver og ekstraopgaver, der ligger som kopiark i lærerhåndbogen – lige til at kopiere og dele ud i klassen. I lærerhåndbogen til 9. klasse finder du også en række fællesopgaver. På den måde er der rig mulighed for at dykke dybere ned i arbejdet med konkrete emner.

Du finder også eksempler på, hvordan du kan tilrettelægge det fællesfaglige arbejde – både med de tværfaglige forløb, som går på tværs af biologi, geografi og fysik/kemi samt med fællesfaglige fokusområder.

Opfylder Fælles Mål

I de nye lærerhåndbøger finder man introduktioner til hvert kapitel i elevbogen samt referencer til Fælles Mål.

Læs og se hvordan de nye lærerhåndbøger blev til hos samarbejdspartner Narayana Press her.

Bestil et gennemsynseksemplar 

Hvis du kunne tænke dig at se nærmere på bøgerne, har du mulighed for at bestille et gennemsynseksemplar.

Send en mail til go@goforlag.dk med information om hvilke bøger du ønsker tilsendt.

Prøv en e-bog

Alle elevbøgerne findes som e-bøger, hvor du har mulighed for at tegne et prøveabonnement.

Bestil her

Xplore Fysik/kemi 7-9

 

 

 

Inspiration til forsøg med krystaller fra Xplore Fysik/kemi 7.

I forsøget om krystaller kan man lære, hvordan vand kan opløse mere salt, når vandets temperatur stiger. I dette krystalforsøg ser man et eksempel på hvordan saltet udfældes, når temperaturen falder igen. I dette forsøg sker udfældningen løbende, mens der dannes krystaller.