Xplore Fysik/Kemi 9 Elevbog - 2. udgave

Casemateriale

Denne 2. udgave af elevbogen til 9. klasse indeholder opdateret fagstof og nye opslag, hvor der er lagt vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vakt deres nysgerrighed og motivation for indholdet.

Træning i naturfaglige metoder

I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået.

Kapitler

  • Strålerne fra atomerne
  • Energi skal der til - tværfagligt emne med Xplore Geografi 9 og Biologi 9
  • Regnbuens farver
  • Jordens udvikling - tværfagligt emne med Xplore Geografi 9 og Biologi 9
  • Du bliver hvad du spiser
  • Bæredygtighed - tværfagligt emne med Xplore Geografi 9 og Biologi 9

Xplore Fysik/kemi 9 er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen

Xplore Fysik/kemi er et komplet system til fysik/kemi-undervisningen i 7.-9. klasse, hvor du og dine elever får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnene, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 9. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Geografi 9 og Xplore Biologi 9.

Forløb til fælles faglige fokusområder

Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs

E-bog

Xplore Fysik/kemi 9 - 2. udgave findes også som e-bog

Pris
220,00 kr.
198,00 kr.
Antal
Alle priser er ekskl. moms
Xplore Fysik/Kemi 9 Elevbog - 2. udgave
Forfattere Asbjørn Petersen og Anette Gjervig Pedersen
Sider 152
Udgave 2. udgave (2021) 1. oplag (2021)
ISBN 978-87-7702-986-8
Fag FysikKemi
Målgruppe 9. klasse
Type Bog